Ett koncept som utvecklats av de norska radiologerna Tor Ole Kjellevand och Knut Korsbrekke.

Sök
Besök vår hemsida

Så här använder du RadGuide

 

RadGuide är avsedd att underlätta arbetet för dig som remitterar till radiologiska undersökningar.

Vi har utgått från de vanligaste remitteringsskälen och försökt göra RadGuide så enkel att använda som möjligt. Du är bara 2 klick från den information du behöver. Från startsidan kommer du med hjälp av ett klick till det aktuella organsystemet, och därifrån är det bara ett klick till det aktuella organ som ska undersökas. Det finns även en sökfunktion där du lätt kan söka på diagnos och fastställa vart patienten bör remitteras.

RadGuide är inte på något sätt uttömmande. Det kan inte ersätta din kliniska bedömning, men vi tror att den kan bidra till att patienterna snabbare remitteras till rätt undersökning.

Ibland har vi valt att använda symtom som utgångspunkt för remitteringsguiden. Andra gånger har vi valt tentativ diagnos. Det har vi gjort eftersom vi tror att du använder dig av båda delarna.

För flertalet diagnoser finns en hyperlänk till webbplatsen ”e-medicin” där du kan läsa om den aktuella diagnosen. (Då krävs det ett klick till.) RadGuide kan därför även användas som ett medicinskt uppslagsverk.

En sådan guide ska givetvis också vara föremål för bedömning. RadGuide är baserad på våra rekommendationer, men vi är medvetna om att det kan finnas divergerande uppfattningar. Vi har tagit hänsyn till undersökningens diagnostiska värde, eventuell stråldos och de kostnader undersökningen innebär för samhället. Våra rekommendationer är baserade på en avvägning mellan dessa faktorer.

När det gäller språket har vi varit konservativa. Vi använder en del latinska ord och uttryck, eftersom vi tror att det fortfarande är det som används mest.

Var inte rädd för att remittera till ”fel” typ av undersökning om du känner dig tveksam. Indikationsställning och optimal resursanvändning värderas fortlöpande hos oss när det gäller alla typer av remitteringar så att den lämpligaste undersökningen väljs.

Har du kommentarer, förslag till korrigeringar eller önskemål om tillägg till guiden finns en länk inlagd till oss.

 

Vi hoppas du får nytta av vår nya RadGuide.

 

Hälsningar

 

Tor Ole Kjellevand

Medicinsk chef, Unilabs Norge

 

Knut Korsbrekke

Radiolog, Unilabs Bergen

 

Karin Leifland

Medicinsk chef, Unilabs Sverige